REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem práce je urbanistický a architektonický návrh úpravy a dostavby této již "zaniklé" a nevyužité části zahrady a vyřešit zde potřebné zázemí a a služby pro návštěvníky Květné zahrady. Přestože se řešené území nachází nedaleko centra města, městský život zde utichá a památka začíná "chátrat" a chybí jí život.Tyto souvislosti mě vedly k tomu, že návrh návštěvnického centra se snažím co nejvíce zpřístupnit veřejnosti a to i v době kdy je samotná zahrada zavřená a zároveň vytvořit důstojné a kvalitní zázemí hodící se svým tvarově koncepčním řešením k organismu zahrad. Architektonický výraz návštěvnického centra - Objekt jsem chtěl nějakým nenásilným způsobem zaklínit do organismu zahrady a vytvořit spíše sochu čnějící a vkliňující se do daného prostoru než - li stavbu v pravém slova smyslu. Aby stavba mohla budit aspoň z části dojem a architektonické skulptury, která je uvnitř zároveň domem musel jsem jí vytvořit nějakou osu a rastr do kterého jsem jí vsadil. Inspiroval jsem se půdorysným rastrem zahrad a snažil jsem se v tomto duchu, o novodobější variaci na toto téma. Jako materiál jsem zvolil beton a z něj se pokusil vytvarovat a vysekat objekt tak aby působil, tak jak sem již v předchozí části popsal, jako dům - socha - architektonická skulptura. Objekty v současné zahradě jsou historické a přiřadit k nim ekvivalent v moderním podání je celkem problém, takže i proto jsem chtěl aby objekt působil jako vysekaná sochařská záležitost, která zde prorůstá a prostor obohacuje. Architektonický výraz vstupního objektu - Zde se zasahovalo pouze do interiérových částí, u kterých jsem chtěl docílit větší otevřenosti, vzdušnosti a snížit dojem bludiště v objektu. Zadní část řešeného území směrem k barokní voliéře kolem zahradnických skleníků jsem se snažil s citem doplnit a zároveň jí lehce tvarově oživit. Stávající skleníky jsem nahradil velkým skleníkem se zázemím v objektech ve zdi a okolí skleníku zkultivovat do čistější formy.Směrem k ptačinci jsem navrhl menší narušení stávající osy zahrady a tím jí chtěl trochu oživit a rozhýbat. K rozhýbání této osy jsem využil navržené sestavy tří stěn nahrazujících již zaniklý králičí kopeček. Stěny tento prostor dělí a dál směrují. V okolí takto rozdělených prostor vznikly místa pro dětské hřiště, posezení, atd... Materiál stěn je opět železový beton. Barokní voliéru jsem tvarově neměnil, navrhl jsem jen její opravu. Uvnitř by byl čistě bílý prostor s posezením, kde by hrála relaxační hudba, zvuky přírody, popř. jiné. Okolo bych obnovil vodní motiv a voliéru zpřístupnil lávkou přes tuto vodu.
The main point of this work is the revitalization of floral garden in Kromeriz in the urban and architectural way. What I wanted to create was the place for visitors, where they can spend their leisure time, do some sports or simply relax. Although this floral garden is near to the city center, nowadays it isn't visiting at all. By this project I wanted to create an interesting suggestion which completives the floral garden. The visitors center (architectural suggestion): I tried to put the building in the garden and create rather sculpture than the building in the right way - architectural sculpture. I changed the chapes of the garden and connected them to the new building (inspiration by geometrical features). I chose the concrete as a material for its properties. The connection a new visitor's center with a new water surface. The entering object: - arrangements in the interior only (larger, lighter rooms) The back part of the garden: - the new object of the greenhouse - activation old axis of garden(new feature and idea)
Description
Citation
SÝKORA, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Viera Lichardová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO