Návrh internetových stránek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou internetových stránek firmy Malokapacitní jatka Machač, s.r.o. pomocí jazyka HTML a kaskádového stylu CSS za účelem zvýšení poptávky po firmě. Práce obsahuje teoretické poznatky, analýzu výběru vhodných nástrojů pro tvorbu internetových stránek a popis samotného návrhu těchto stránek.
This bachelor’s thesis deals with the design and creation of websites firm Malokapacitní jatka Machač, s.r.o. using HTML and cascading style sheets to increase demand of the company. The thesis includes theoretical background, the selection of suitable analysis tools to create websites and description of the actual design of the site.
Description
Citation
ERLE, V. Návrh internetových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Otázky vedoucího práce. odpovězeno Otázky oponenta práce. odpovězeno Ing. Kříž 1. Pomocí jakých nástrojů a programovacích jazyků byl vytvářen návrh? odpovězeno 2. Jaký je přínos návrhu pro firmu? odpovězeno 3. Jak jste došel k názoru, že jsou současné webové stránky nepřehledné a obyčejné. odpovězeno Ing. Jordán 4. Jak byste finančně ocenil své návrhy? odpovězeno Ing. Doskočil 5. Je v práci uvedeno, jaké byly požadavky firmy pro vytvoření stránek? odpovězeno 6. Jak Vám analýzy uvedené ve 3. kapitole pomohly při vytváření návrhu? odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO