Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce porovnává standardy pro digitální pozemní televizní vysílání první generace DVB-T a druhé generace DVB-T2. Zaměřuje se zejména na vliv rušení přenosového prostředí simulovaný přenosovými kanály pro pevný, přenosný a mobilní příjem pozemního digitálního signálu. Dále práce porovnává SISO vysílání s diverzitním vysíláním MISO ve standardu DVB-T2 a vyhodnocuje vliv módu na chybovost v závislosti na zvoleném přenosovém kanále a použitých systémových parametrech.
This bachelor thesis compares standards for digital and terrestrial television broadcasting of first-generation DVB-T and second-generation DVB-T2. It focuses particularly on the impact of interference in transmission media simulated by transmission channels for fixed, portable and mobile reception of terrestrial digital signal. Furthermore, the thesis compares SISO broadcast with the diverse MISO broadcast in DVB-T2 standard and evaluates the impact of the mode on error rate depending on the selected transmission channel and systems parameters that were used.
Description
Citation
KOBLISCHKA, V. Měření diverzitního vysílání ve standardu DVB-T2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Grepl (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Otázky oponenta: 1) Proč je ve standardu DVB-T2 a jeho profilu Lite zakázán PP8, který není ve vaší práci nijak dále vysvětlen a komentován? (str. 14). 2) Co definují veličiny L1 a L2 vašeho měření? (str. 37) 3) Jak lze ve standardu DVB-T dosáhnout volby vnitřní modulace až 256-QAM a současně aplikovat natočení konstelace? K čemu se rotace konstelace v daném standardu prakticky využívá? (str. 46 vaší práce) 4) Jakému Dopplerovu jevu a posunu frekvence je vystaven RF televizní signál při příjmu v profilu VU30 a MR100 v celém IV. a V. TV pásmu? Na čem tento posun závisí?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO