Automobilový zdroj pro notebooky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Notebook dnes vlastní téměř každý. Umožňuje jednoduché přenášení pracovního prostředí a s výdrží několika hodin umožňuje práci téměř kdekoliv. Baterii je ale potřeba vždy dobít a ne vždy máme po ruce síťovou zásuvku. Často je to při cestě automobilem a tak se nabízí napájení z automobilové zásuvky. Tato bakalářská se zabývá návrhem a realizací spínaného zdroje pro napájení notebooků z automobilové zásuvky. Zdroj má jednoduše nastavitelné výstupní napětí pro jednoduchou volbu správného napájecího napětí notebooku, které je zobrazeno na displeji. Zdroj je řízen mikrokontrolérem ATmega8.
In these days, almost everybody has a laptop. It allows a simple moving of a work space and with a battery capacity of several hours the owner can work almost everywhere. However, the battery has to be recharged from time to time and a socket is not available everywhere. Often you need to recharge when travelling by car and it comes to mind to use the car socket. The bachelor thesis deals with design and implementation of switching power supply for recharging laptops from car socket. The power supply has an easily adjustable output voltage for a simple choice of the right power voltage of a laptop, which is visualized on the display. The power supply is driven by microcontroler ATmega8.
Description
Citation
CUPÁK, P. Automobilový zdroj pro notebooky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Jaké odběry lze očekávat u notebooků? Jaké požadavky jsou kladeny na napaječe notebooků, kromě jmenovitého napětí? Je uvedené zvlnění/rušení (0.5 V špičky jak uvádíte) dovoleno? Vysvětlete princip činnosti navrženého měniče. Jaký je rozdíl mezi indukcí a indukčností?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO