Identifikace poruch u vinutí střídavých strojů během výroby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V práci je popsán výrobní proces statoru, zejména se zaměřením na vinutí, izolaci a měděný drát. Je pojednáno o možnostech poškození izolace během výrobního procesu. Následuje statistika ohledně poruch statorů odhalených v průběhu výrobního procesu a zákaznických reklamací. Je vypracován přehled měřicích metod dostupných na trhu, ze kterých je vybraná metoda měření částečných výbojů, detailně popsána a aplikována při měření na funkčním statoru a záměrně zničeném statoru.
In this paper stator manufacturing process of stator is described. Mainly description is aimed on winding, insulation and copper wire. Discussion about origin of insulation damage possibilities during manufacturing is included. Statistics survey about failure causes of stator revealed during manufacturing process and warranty claims is presented. One test method from list of market available winding tests is chosen - partial discharge; described in detail and applied on the correct stator and the damaged stator. Results are interpreted.
Description
Citation
SAMEK, J. Identifikace poruch u vinutí střídavých strojů během výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Identifikace poruch u vinututí střídavých strojů během výroby. Student popsal výrobní proces vinutí, u kterého byl sám přítomen. Prezentoval jím provedenou statistiku poruch vinutí. Prezentoval identifikaci poruch. Předvedl výsledky měření na vzorcích s různě poškozeným vinutím. Student zodpověděl dotazy oponenta. Popsal náročnost měření na čas klimatické podmínky a rušení. Student zodpověděl doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO