Nehodovost silničního provozu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá popisem bývalého stavu a vyhodnocením přestaveb nebezpečných úseků silnic, na kterých docházelo k častým dopravním nehodám s velkými materiálními škodami a s těžkými či smrtelnými zraněními. V bakalářské práci jsou popsána a navržena další preventivní opatření především pro chodce a cyklisty, která vedou ke snížení dopravní nehodovosti. V závěru bakalářské práce je řidičům mimo jiné doporučeno zúčastnit se kurzu na polygonním okruhu ke zvýšení řidičských zkušeností na různém druhu povrchu silnice a za různého počasí (sucho, déšť, námraza, sníh, ledovka).
This thesis deals with description of the former state and reviews reconstructions dangerous sections of roads where there were frequent accidents with large material damage and heavy or fatal injuries. This thesis describes and proposed further preventive action, particularly for pedestrians and cyclists, which leads to a reduction in traffic accidents. At the conclusion of this work is also recommended for drivers to attend a course on the polygon circuit to increase driving experience of a different kind of road surface and for different weather conditions (dry surface, rain, ice, snow).
Description
Citation
HALUSKA, R. Nehodovost silničního provozu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO