Analýza jednofázového asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce pojednává o konstrukci, principu funkce, způsoby zapojení, vinutí a rozdělení ztrát asynchronních motorů zejména se zaměřením na jednofázové asynchronní motory. V praktické části jsou v laboratoři proměřeny konkrétní jednofázové asynchronní motory s pomocnou fází, trvale připojeným kondenzátorem a různou kvalitou magnetického obvodu. Jsou následně podrobeny analytickému výpočtu a analýze pomocí metody konečných prvků. Dále je prozkoumán vliv kvality magnetického obvodu na účinnost motoru. V závěru práce jsou výsledky analýzy srovnávány s naměřenými hodnotami a oba motory z hlediska účinnosti.
The bachelor‘s thesis deals with construction, operation principle, connection method, winding and distribution of losses of induction motors focusing on single-phase induction motors. Two single-phase induction motors with an auxiliary phase and permanently connected capacitator are measured in the laboratory. Each motor is made of different electrotechnical sheets. Motors are subjected to analytical calculation and analyzed by finite element method. Influence of quality of magnetic circuit is researched. Results of analysis are compared to measured readings in the conclusion. Both motors are compared in terms of efficiency.
Description
Citation
VÍCHA, A. Analýza jednofázového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Analýza jednofázového asynchronního motoru. Představil měřené motory. Prezentoval výsledky laboratorních měření. Předvedl výsledky simulací a jejich porovnání s měřením. Předvedl vypočtené rozložení indukce v řezu motoru. Uvedl výpočet prvků náhradního scehematu hlavní fáze. Student zodpověděl dotazy oponenta. Zodpověděl doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO