Návrh a modernizace automobilového startéru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá modernizací automobilového startéru. V první a druhé části byla provedena analýza druhů startérů z hlediska konstrukce a rozboru pohonu startéru. V třetí části byl proveden elektromagnetický návrh stejnosměrného motoru s permanentními magnety dle zadaných parametrů, jenž je pohonem zadaného startéru.
The work deals with modernization of an automobile starter. In first and second part, we can find the analysis of types of starters according to construction and the analysis of gear of a starter. In third part, there is the analysis of electromagnetic layout of direct current motor with permanent magnets according to given parameters which is the gear of given starter.
Description
Citation
BEDNÁŘ, V. Návrh a modernizace automobilového startéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhajoval svoji práci na téma Návrh a modernizace automobilového startéru. Student posal požedavky na startér, jeho elektromagnetický návrh, analyticky a pomocí programu RMxprt. popsal jednotlivé kroky návrhu. Uvedl parametry navrženého stroje. Předvedl práci s programem RMxprt. Student zodpověděl dotazy oponenta. Student zodpověděl doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO