Kategorizace asfaltových finišerů s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá asfaltovými finišery s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm. V první části je podrobně popsán samotný finišer a následně jeho jednotlivé části spolu s funkcemi. V další části jsou finišery rozděleny do dvou základních skupin, v každé z nich jsou uvedeny konkrétní stroje se základními parametry od celkem 4 vybraných světových výrobců působících na českém trhu.
This bachelor thesis deals with asphalt pavers with paving width 1500 to 6500 mm. In the first part is a detailed specification of the paver and than specification of it’s single parts with functions. In the next part are pavers divided into two basic categories, in each of them are introduced concrete machines with basic parameters from 4 world producers, who function on the czech market.
Description
Citation
WINTER, J. Kategorizace asfaltových finišerů s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO