Využití vibrodiagnostiky v soudním inženýrství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá měřením a vyhodnocováním vibrací na vybraných částech osobního automobilu. Část práce se věnuje teorii vibrací a hluku, která v sobě zahrnuje mimo jiné i projevy nejčastějších poruch strojních součástí z hlediska kmitání apod. V rámci praktické části práce bylo provedeno spektrum měření, které je zde popsáno jak z hlediska jeho průběhu, tak z hlediska metodiky zpracování dat, jejich vyhodnocení a analýzy získaných výsledků. Poslední část práce se věnuje možnostem využití podobného měření při znalecké činnosti.
This thesis deals with the measurement and evaluation of vibration on selected parts of car. Part of the work is devoted to the theory of vibration and noise, which includes, among others, presentations of common disorders of machine parts in terms of vibration. In the practical part of the work were performed out measurements described here and the results analyzed. Last part is in short devoted to the possibilities of using a similar measurement in forensic engineering.
Description
Citation
ZÁLESKÁ, V. Využití vibrodiagnostiky v soudním inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Novotný (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO