Model elektronického obchodu B2C

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou elektronického obchodu. Obsahuje zhodnocení situace společnosti ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí, analýzu trhu, na kterém se společnost pohybuje. Na základě analýzy společnosti a poţadavků jednatelů je společnosti navrţen vhodný model elektronického obchodu B2C.
This bachelor thesis includes theoretical data, which deal with problems concerning an e-commerce. It includes assessment of the situation in the company ELEKTROOPRAVNA RAUS s.r.o. Velké Meziříčí and market analysis, in which the company operates. E-commerce model B2C is designed on the basis of analysis the company and requirements of executive directors.
Description
Citation
SOUČEK, V. Model elektronického obchodu B2C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jaromír Roštínský (člen)
Date of acceptance
2011-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO