Měření poddajností zavěšení kol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na metodu určení polohy kola pomocí fotogrammetrického zařízení Tritop. Verifikace metody je provedena měřením na vozidle Formule Student Dragon II. Měřená data zpracovává algoritmus výpočtu sestavený v softwaru Matlab. Závěrečná část popisuje návrh postupu měření poddajností zavěšení na zařízení ÚADI.
The thesis is focused on the method of determining the position of the wheel using photogrammetric equipment Tritop. Verification of the method is performed by measuring of the Formula Student Dragon II. Measured data are processed by algorithm for calculating compiled in Matlab software. The final section describes a concept the measurement of the suspension flexibility on the UADI device.
Description
Citation
SUCHÝ, J. Měření poddajností zavěšení kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Marek Slovák (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Student seznámil zkušební komisi s obsahem svojí diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO