Terapie srdeční synchronizace - hodnocení biosignálů a kvality přístrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je ve své podstatě věnována terapii srdeční činnosti, kardiostimulátorům, jejich druhům, využitím, indikacím, kontraindikacím a technickému zpracování přístroje. Součástí práce je také uveden popis biosignálů, které se měří v závislosti na těchto přístrojích. Veškerá měření a pozorování jsou nezbytná pro správné sledování zdravotního stavu pacienta. Dalším cílem bakalářské práce je sběr klinických dat, na kterých se statisticky vyhodnocují výsledky, díky kterým v závěru mé práce dokazuji význam použití kardiostimulátorů v dnešním zdravotnictví.
This bachelor's thesis is essentially devoted to the therapy of cardiac activity, pacemakers, to their types, application, indications, contraindications, and technical processing of devices. In this bachelor's thesis, there is also included description of biosignals, that are measured in dependence on these devices. All measurements and observations are necessary for proper monitoring of the patient's health condition. Another objective of this bachelor's thesis is to collect clinical data, that are statistically evaluated and then the results are compared with physiological values. In conclusion, this bachelor's thesis proves the importance of the use of pacemakers in today’s health service.
Description
Citation
LIPNICKÁ, S. Terapie srdeční synchronizace - hodnocení biosignálů a kvality přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-08-29
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka neobhájila bakalářskou práci a neodpověděla na otázky členů komise a oponenta. Ing. Denisa Maděránková položila otázky: Použila jste nějaké statistické testy, jak požaduje zadání práce? Kdy je potřeba stimulovat? V jakých jednotkách se R-R interval měří? Co je na osách EKG signálu? Podle čeho se nastavuje impuls kardiostimulátoru? Doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. položila otázky: Ani v kartotéce nebyl k dispozici typ implantovaného kardiostimulátoru? Na co narážíte posledním odstavcem závěru práce? Kdy přicházejí stimulační impulsy u kardiostimulátoru "on-demand"? Nakreslete R-R interval. Prof. Ing. Jiří Jan, CSc. položil otázky: Jakou metodou jste určovala odlehlé hodnoty? Popište box plot. Jak je možné, že hodnoty v grafu jsou dlouhodobě na stejné úrovni?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO