Modul pro řízenou stimulaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a sestrojením stimulátoru řízeného pomocí počítačového rozhraní USB. V teoretickém úvodu je rozebírána problematika DC/DC měničů a jejich možné varianty. V další části úvodu jsou popsány součástky použité ve stimulátoru a vývojový kit Arduino, pomocí kterého je dále stimulátor řízený. Tento stimulátor umožňuje změnu napětí, proudu, frekvence a šířky pulzů. Ochrana proti přetížení je realizována pomocí elektronické pojistky a softwarově.
Bachelor’s thesis is concerned with the concept and building of the stimulator which is controlled using a computer USB port. The introduction discussed the issue of DC/DC converters and their possible variations. In the next section of the introduction describes the components used in the stimulator and the Arduino development kit whereby the further stimulator is controlled. This stimulator makes possible to change voltage, current, frequency and pulse width.Overload protection is realized with the aid of electronic fuse and using software.
Description
Citation
LAHODNÝ, L. Modul pro řízenou stimulaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Puskely, Ph.D. (člen) Ing. Petr Černý, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO