Open source PBX Kamailo a OpenSIPs

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce open source PBX Kamailio a OpenSIPS se zabývá seznámením se jmenovanými SIP ústřednami a jejich výkonovým porovnáním. Cílem práce je i detailní návod instalace na operačním systému Ubuntu. Práce obsahuje historický vývoj telefonních ústředen se zaměřením na poslední generaci. Dále je uveden základní popis protokolu SIP a jsou popsány komponenty, ze kterých může být SIP ústředna složena. Další část textu je věnována vývoji ústředen Kamailio a OpenSIPS. Je popsána jejich architektura a popis konfiguračního souboru. Praktická část diplomové práce se věnuje výkonovému porovnání ústředen a to z pohledu paměťových a výpočetních nároků. U vybraných měření jsou ústředny porovnány s ústřednou Asterisk.
Open source PBX Kamailio and OpenSIPS diploma thesis covers familiarization with appointed SIP exchanges and with their power comparing. A detailed installation instructions on the operating system Ubuntu is the aim of this work too. The work includes the historical development of telephone exchanges with a focus on the latest generation. The following is SIP protocol basic description and components that can be composed SIP exchanges. Another part is devoted to the development of exchanges Kamailio and OpenSIPS. The thesis contain the archutecture and configuration file description. The practical part of the thesis deals with high-capacity switches, and comparing it in terms of memory and computational demands. Selected measurements are compared with the Asterisk PBX.
Description
Citation
JANEČEK, V. Open source PBX Kamailo a OpenSIPs [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Šilhavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
Prečo bolo nastavované počúvanie pre zabezpečené pripojenie k ústredni ako "listen=tls:127.0.0.1:5061" a ako v tomto prípade funguje pripojenie z iných zariadení ako počítača na ktorom ústredňa beží? Odkiaľ bola čerpaná metodika meraní? V kapitole 6.3.7 bolo vykonané meranie pamäťovej náročnosti pri prepájaní hovorov. Aká bola v tomto prípade doba udržania jedného hovoru? Aký vplyv by mali iné hodnoty? V kapitole 6.5.1 bolo vykonané meranie rastu počtu realizovaných procedúr registrácie používateľa za sekundu s počtom vlákien ústredne. Ako vyzerá počet obslúžených požiadaviek na jedno vlákno a ako ústredne výkonovo škálujú?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO