Komprese XML dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou komprese XML dat. Popisuje charakteristiku a důležité pojmy XML jazyka, stejně tak AIXM, jakožto formát XML. Dokumentuje současné kompresní mechanizmy XML a rozděluje je do patřičných skupin. Dále se realizuje testování komprese XML za použití zmíněných metod a vyhodnocení výsledků. S přihlédnutím na zpracované údaje je vytvořena a prezentována aplikace, která za pomoci analýzy dat jednotlivých elementů umožňuje ztrátovou i bezeztrátovou kompresi AIXM. To vše s uživatelskými možnostmi výběru AIXM objektů a způsobu výsledné komprese.
This master’s thesis is dealing with problems of XML data compression. It describes a characterization and important concepts of XML language as well as AIXM as XML data format. It documents contemporary compression methods of XML and divides them into appropriate groups. Thereinafter a testing of XML data compression using mentioned methods and evaluation of results is implemented. With a consideration of processed data there is created and presented an application which enables lossy and lossless compression of AIXM with the help of particular elements data analysis. All of it with user selection options of AIXM objects and way of resultant compression.
Description
Citation
JELEN, M. Komprese XML dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
Jaké jsou kompresní mechanizmy XMD s podporou doazování. Proč ste žádný z nich netestoval? Odpověď: XGrind, XPress, XQzip. Neměl dostupné funkce pro otestování. Proč je nutné komprimovat AIXM data? O jaké informace přicházíme v případě komprese. O jaké data příjdeme. Co je to semantický kompresor. Student odpověděl na všechny otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO