Softwarový analyzátor zvukových efektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Ke zjišťování kvalitivních parametrů zvukových zařízení je stále více využíván stolní počítač, ve kterém díky rozvoji číslicového zpracování signálů je umožněna implementace analýz. Mezi ně patří zjišťování kmitočtové a převodní charakteristiky, parametrů zkreslení (THD, THD+N, WHD, SINAD), míry přeslechů a odstupu signálu od šumu. V práci je vytvořena aplikace, která umužňuje zjišťovat kvalitativní parametry hardwarových zvukových zařízení, které jsou propojeny se zvukovou kartou. Ta využívá pro efektivní komunikaci se stolním počítačem technologii ASIO. Aplikace také umožňuje měřit parametry zvukových zařízení, které jsou implementovány pomocí technologie VST. Aplikace je vyvíjena v jazyce C++. Implementace vychází doporučení AES17.
The utilisation of personal computers for a conditioning of audio devices has shown a significant increase, since the digital signal processing (DSP) was introduced. The expansion of the DSP has allowed implementing analyses to obtain frequency and linear characteristics, distortion parameters (THD, THD+N, WHD, SINAD), a rate of crosstalk or a signal-to-noise ratio. In this work a software analyser is developed, which is able to obtain qualitative parameters of hardware audio devices that are connected with a sound card. For an efficient communication between the sound card and the personal computer the ASIO driver is used. The application is capable to measure audio effects that are implemented in VST plug-ins. The software is developed in C++ language and the implemented analyses are based on the AES17 recommendation.
Description
Citation
FRENŠTÁTSKÝ, P. Softwarový analyzátor zvukových efektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
K čemu slouží knihovna QWT?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO