Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce obsahuje základní přehled v oblasti systému auditu bezpečnosti v průmyslovém podniku a aplikuje bezpečnostní audit v daném podniku dle příručky Self- Audit HandbookforSMEs určenou pro malé a střední podniky. Dle výsledků vnitřního auditu je doporučeno opatření pro zlepšení systému řízení bezpečnosti.
The thesis contains a basic overviewofsecurity audit systemattheindustry and appliessecurity audit atthecompany by theSelf-Audit handbook forSMEs. Forimprovementthesafety management system si recommendedtheinternal audit in according to theresults.
Description
Citation
PEŠATA, J. Analýza systému řízení bezpečnosti v kovovýrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Upřesnění tabulek z práce 2) Kategorizace pracovníků 3) Podmínky pro provádění auditu 4) Metoda 5S Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO