Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení celého zařízení. Dále byla navržena, zhotovena a osazena deska plošných spojů, která byla následně i s ostatními komponenty umístěna do připravené konstrukční krabičky. Zhotovené zařízení bylo otestováno, nastaveno a jeho proměřením byla ověřena jeho přesnost. Nakonec byl sepsán uživatelský a servisní manuál.
The goal of this bachelor’s thesis was to gather requirements for the realization and functional features of the proposed pressure monitor. Based on the collected requirements, the block diagram and also the complete schematic were proposed. Then the printed circuit board was designed, made and fitted. This board was placed into prepared box together with other components. Finished equipment was tested, set and also precision was checked by its measurement. Finally, user guide and also service manual were written.
Description
Citation
TENORA, J. Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO