Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru. Práce je seřazena od základních poruch motoru, rovnic, matematické modely, druhy zpracování signálů, simulaci a měření. Praktická část se zabývá návrhem modelu motoru v prostředí Matlab Simulink, jeho odsimulování a dále měření čerpadla BETA 12 YC na pracovišti odboru fluidního inženýrství Victora Kaplana. Pomocí vhodných typů zpracování signálů jsou výsledky vyhodnoceny. Cílem této práce je analýza dynamických změn zátěže.
This thesis focuses on the analysis of the dynamic behavior of the load from the measurement of stator currents of induction motor. Work is sorted from basic engine failures equations, mathematical models, types of signal processing, simulation and measurement. The practical part deals with the design of the motor model in Matlab Simulink, the simulated and the measurement of the pump BETA 12 YC On the Department of Fluid Engineering Victor Kaplan. Use appropriate types of signal processing evaluate the results. The aim of this work is to analyze the dynamic changes of the load.
Description
Citation
PAVLÁČEK, J. Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-11
Defence
Student obhajoval diplomovou práci na téma Analýza dynamického chování zátěže z měření statorových proudů asynchronního motoru. Prezentace studenta není na první pohled srozumitelná a působí zmateně. Otázky oponenta jsou vysvětleny nedostatečně. Diskuze budí dojmem, že student problematice rozumí pouze povrchně. Během rozpravy a obhajoby vyšlo najevo, že diplomant vůbec nepochopil, co je vlastně cílem jeho práce. Dále se vyskytují věcné nedostatky v prezentaci a komise se dovídá skutečný účel práce teprve až po konzultaci s jeho vedoucím. Komise hodnotí práci jako dostatečnou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO