Optimalizace vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá optimalizací palivových vsázek jaderných reaktorů VVER. Popisuje se zde průběh palivové cyklu a to jak uzavřeného tak otevřeného. Primárně se práce věnuje střední části palivového cyklu, do které spadá optimalizace palivových vsázek. Vedle toho se zabývá palivovými cykly jaderné elektrárny Dukovany od jejího vzniku. Optimalizace palivových vsázek je řešena pomocí programů Mobi-Dick a ATHENA. V závěrečné části práce je vysvětlen program Athena pro optimalizaci palivových vsázek s praktickým výpočtem pro různé verze makrokódu Moby-Dick a jsou zde srovnány vypočtené hodnoty pro optimalizaci třetího bloku EDU.
This Master’s thesis deals with optimization of loading patterns of nuclear reactors VVER. In the thesis is described the process of both types of fuel cycle – the closed and the open one. The middle part of fuel cycle containing the optimization process represents the crucial part of the thesis. The thesis is focused on the fuel cycles of the nuclear power plant Dukovany. The problem of the optimization is solved by using different programs. In the final part of the thesis, the program Athena for the loading patterns optimation is explained by a practical calculation for different versions of Moby-Dick macrocode and the calculated values for the optimization of the third unit of the nuclear power plant Dukovany are compared.
Description
Citation
ŠAJDLER, M. Optimalizace vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-10
Defence
Student prezentoval svoji diplomovou práci, která řešila optimalizaci vsázek jaderného paliva na elektrárnách s reaktory VVER. Diplomová práce byla prezentována dobře a srozumitelně. Student prezentoval svoji diplomovou práci pouze s občasnými přeřeky. Student odpověděl na otázky vyplývající z oponentského posudku práce, které byly ještě částečně doplněny Ing. Matějkovou přímo u obhajoby. Další otázky pokládal doc. Matoušek, které se týkaly připomínek k práci, student na dané připomínky reagoval pohotově a správně.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO