Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rozborem základních typů planárních antén, metod jejich návrhu, optimalizací a modelováním v programu ANSOFT Designer. Důraz je kladen na návrh planárních antén s aperturovým buzením. Nejprve je popsán návrh flíčkové antény s jednoduchou štěrbinou, následuje návrh flíčkové antény s kruhovou štěrbinou. Obě antény jsou určeny pro pásmo 2,45 GHz. Druhá část je věnována anténě s přepínatelnou polarizací. Pomocí tří PIN diod, napájených 3-V lithiovou baterií, je umožněno přepínat lineární (horizontální a vertikální) a kruhovou polarizaci (pravotočivou a levotočivou). Výsledky byly ověřeny experimentálním ověřením.
The bachelor’s thesis deals with the analysis of basic planar antennas, the design methods, optimization and simulation in ANSOFT Designer. Attention is turned to the design of aperture coupled microstrip antennas. First, the antenna with a simple slot is designed. Second, the design of the ring slot coupled microstrip antenna is described. Both the antennas are designed for the operation frequency 2,45 GHz. The second part is devoted to the antenna with switchable polarization. Using three PIN diodes powered by lithium battery of 3-V, the linear polarization (both the horizontal one and the vertical one) and the circular polarization (both the right-hand one and the left-hand one) can be switched. The results were verified by experimental verification.
Description
Citation
HAVELKA, M. Flíčková anténa s přepínatelnou polarizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO