Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci v programu CST microwave studio. V závěrečné části jsou porovnány výsledky dosažené v simulaci s výsledky naměřenými na vyrobených motýlkových anténách.
The design and manufacturing of a wideband bow-tie antennas for the frequency range from 5GHz to 10GHz are described on this thesis. In the first part of this thesis is decsribe a several type of bow-tie antennas. Next part provides the design of bow-tie antennas and optimalization in CST microwave studio software. At the end of the thesis are compare simulation results and measured results of bow-tie antennas.
Description
Citation
HEBELKA, V. Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO