Stabilita půdní organické hmoty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato bakalářská práce shrnuje dostupné informace o současném výzkumu stability půdní organické hmoty a rozděluje je do dvou logických celků. Prvním jsou environmentální a fyzikálně chemické faktory, včetně činnosti člověka, které ovlivňují stabilitu, resp. rozklad půdní organické hmoty. Druhá část shrnuje metody vhodné pro studium organické hmoty v půdě. Zde je pozornost věnována akumulaci organických látek do specifických zásob, způsobům extrakce organických sloučenin a využití kvantitativních i kvalitativních analytických metod při popisu jednotlivých charakteristik půdní organické hmoty.
This bachelor thesis summarizes available information about current research of soil organic matter stability and it divides them into two logical units. The first part includes environmental, physical and chemical factors, including human activities, which affect the stability or decomposition of soil organic matter. The methods used for the study of organic matter in the soil are summarized in the second part of this thesis. There the attention is paid to the accumulation of organic matter in specific pools, the ways of extraction of organic compounds and the use of quantitative and qualitative analytical methods to describe various characteristic of organic matter.
Description
Citation
HELDESOVÁ, M. Stabilita půdní organické hmoty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Spotřební chemie
Comittee
prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Klučáková – Jaký je váš názor na používané způsoby izolace a čištění huminových látek izolovaných z půdy? – Jak byly stanoveny doby rozkladu? Taraba – Jaké databáze byly využity při literární rešerši? Veselý – Jaký je vliv půdní mikrobiologie na stabilitu její organické hmoty?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO