Bezdrátové snímače pro inteligentní budovy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá senzory a jejich principy, se kterými se můžeme setkat v prostředí inteligentních budov. Dále po jakých bezdrátových komunikačních technologií lze komunikovat v těchto budovách. Hlavním úkolem této práce bylo vytvořit program do vývojové platformy Freescale FRDM-KL25Z. Program byl vytvořen pro několik vybraných snímačů, které se zabývají sledováním vnitřního prostředí budovy konkrétně ovzduší. Přenos dat do aplikace zajišťuje bezdrátový komunikační standard Bluetooth.
This work deals with sensors in an intelligent building. Also deals with wireless communication standards that are used for data transmission in intelligent buildings The main objective of this work was to select sensors and create a program development platform Freescale FRDM-KL25Z. The program was created for selected sensors, which are used to monitor the internal environment of buildings specifically air. Transferring data to the application provides wireless communication standard Bluetooth.
Description
Citation
HRADECKÝ, M. Bezdrátové snímače pro inteligentní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (člen) Ing. Marie Havlíková, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO