Implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic. Své primární uplatnění najde tento protokol při přenosu dat v rámci projektu AlveoPic. Úvodní část práce se zabývá popisem anatomie a fyziologie dýchací soustavy člověka. Dále seznamuje čtenáře s modulem mechanického plicního simulátoru a modulem pro transport plic. V práci jsou popsány možnosti standardů pro přenos medicínských dat a pozornost je věnována zejména standardu ISO/IEEE 11073. Navazující část práce řeší realizaci simulátoru modulu pro transport plic a design aplikace pro zobrazování sledovaných parametrů. Závěrečná část práce je věnována rozboru testovacích případů pro ověření správné funkčnosti aplikace a použitého protokolu.
The aim of this thesis is a data transfer protocol implementation for a mobile control unit for transporting lungs. Apart from this thesis the data transfer protocol is used in AlveoPic project. The introductory part is focused on an anatomical and physiological background of a human respiratory system. Consequently it describes the i-Lung module and the mobile circulation module (MCM). It deals with the healthcare informatics interoperability standards with an emphasis to the ISO/IEEE 11073 standard. The subsequent part is represented by MCM’s simulator realization and design of a monitoring application. The final part aims at an analysis of the test cases for a monitoring application’s and a protocol framework’s control.
Description
Citation
TRÁVNÍČKOVÁ, H. Implementace přenosového protokolu pro přenos dat mobilní cirkulační jednotky pro převoz plic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské inženýrství a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Jiřík položil otázku: Vytvořená aplikace Lung Simulator tedy nahrazuje samotný modul? Samotný komunikační protokol byl navržen Vámi? Norma byla k dispozici jako sada knihoven? Doc. Hubálek položil otázku: Je možné pomocí Vaší aplikace řídit daný modul nebo slouží jen pro jeho monitorování? S jakou přesností jsou získávány naměřená data? Doc. Baštinec položil otázku: Modul je testován na prasečích plicích? Jak jsou prasečí plíce podbná lidským picím? Doc. Kozumplík položil otázku: Co je to open source kód? Studentka odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Studentka obhájila diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO