Program pro výpočet rozložení optické intenzity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu i přijímače. Pozornost je také věnována modulacím vhodným pro optické komunikace. Poslední kapitola je věnována programu v jazyce Matlab s názvem Program pro výpočet rozložení optické intenzity, který byl vytvořen v rámci této diplomové práce.
This diploma thesis deals with system for visible light communication (VLC). There are described basic optical elements like a electroluminescence diode and photodiode. In next chapter is described design of transmitter, optical channel and receiver. Attention is also devoted to modulation suitable for optical communication. The last chapter is devoted to program in Matlab language, which's name is Program for calculation of optical intensity distribution. That program was created in this diploma theses.
Description
Citation
GOLUBEV, M. Program pro výpočet rozložení optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-10
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student nedokáže reagovat na dotazy komise a otázky oponenta práce.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO