Simulace technologického procesu na PLC

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je připravení pracoviště, které by umožnilo provádět seznamování personálu s novými technologiemi, seznamovat ho s novými možnostmi, které nám moderní řídící systémy poskytují a naučit ho inovované řídicí systémy ovládat v simulovaném provozu bez technologie. Úkolem je připravit simulaci strojů a technologie tak, aby po spuštění tento program fungoval jako se skutečnou technologií. První část bakalářské práce je věnovaná základní teorii týkající se použitých prostředků pro realizaci simulace a popisu simulované technologie - vertikálního mlýnu KTM. Druhá část se zabývá návrhem a popisem vlastní simulace, ke které se využívá programu STEP 7 a pro vizualizaci WinCC.
The aim of this work is to prepare a workplace that would enable the staff to familiarize with new technologies, to familiarize them with new possibilities that modern management systems provide and teach them to operate the innovative control systems in a simulated process like if it were the real technology. The task was to prepare the simulation of the tools and technologies so that this program functioned as the true technology. The first part of the thesis is devoted to the basic theory regarding the means used to implement the simulation and description of simulated technology - the vertical mill KTM. The second part deals with the design and description of the simulations for which the program STEP 7 is used and for the visualization the program WinCC.
Description
Citation
KUBÍN, J. Simulace technologického procesu na PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
Prof. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO