Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Hlavnou náplňou bakalárskej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu experimentálneho štúdia uvoľňovania huminovej látky z gelových matríc, ktoré boli vytvorené pomocou bežných kozmetických a farmaceutických zahusťujúcich látok. Pre štúdium uvoľňovania tejto aktívnej látky bola zvolená difúzna aparatúra vo vertikálnom usporiadaní, tzv. Francova cela. Výluhy gelových vzoriek boli podrobené spektrofotometrickým meraniam. Vzniklé interakcie medzi roztokmi lignohumátu a rôznych typov zahusťujúcich látok boli experimentálne stanovené. Celý proces optimalizácie metódy pre uvoľňovanie huminovej látky z gelových foriem bol diskutovaný.
The bachelor´s thesis focuses on the optimalization of a method of experimental study on a release of the humic substance as an active agent from the hydrogel matrix formed by using different thickening agents. The utilization of vertical diffusion cell, so called Franz´s cell, was tested in order to examine the gel samples. All the samples had also been analyzed by spectrophotometric measurements. The interactions between the lignohumate solutions and the thickeners were determined. The optimalization of the release processes within the gel samples was discussed.
Description
Citation
PALANOVÁ, V. Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Chemie pro medicínské aplikace
Comittee
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Veselý – jak byla v grafech vybrána lineární závislost – citace zdrojů Zmeškal – difúzní modely
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO