Zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je vyřešit případy zákaznické reklamace. Řešená součást je zatěžována vysokým tlakem a k prodloužení životnosti bude zvážena řada možných řešení. Z nich bude vybráno to nejlepší z pohledu technického, ekonomického a rychlosti dodání.
The goal this work is solve the case of customer complaint. The solved part is loaded by high pressure and extend the service life will be considered a number of possible solu-tions. Among them will be selected to best in terms of technical, economic, and rate of delivery.
Description
Citation
DOLEŽAL, J. Zvýšení životnosti vývodu vysokotlakého adaptéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Životnost zařízení. 2) Materiál 16 343. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO