NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Polyfunkční dům doplňuje chybějící článek městského bloku. Komerční parter a garáže tvoří společnou platformu pro bytové domy. Hmota celého objektu reaguje na členitost okolní zástavby a snaží se vytvořit prostor příjemný k bydlení.
The polyfunctional house fills the missing part of a city block and creates a corner. Commercial parter and garage form a common platform for residential buildings. Volume of the whole object responds to diversity of the surroundings and try to create a comfortable space for living.
Description
Citation
SÝKOROVÁ, M. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zbyněk Pech (předseda) Ing. arch. Eva Eichlerová (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO