NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Nárožie zastavané súborom 4 budov sa nachádza na križovatke ciest Bratislavská a Stará. Hlavná budova výtvarnej školy sa stáva významným nárožím uprostred križovatky. Obytné budovy poskytujú nízkonákladové byty pre študentov i mladé páry. Vnútorné nádvorie je využívané na verejné podujatia a druhá časť patrí privátne rezidentom. Výška budov nadväzuje na susedné budovy a nižžšia podlažnosť ZUŠ je kompenzovaná intenzívnejším výtvarným akcentom. V budove sa nachádza kaviareň a obchod s použitými nástrojmi. V podzemí je umiestnených 60 + 4 parkovacích miest.
Corner was built with a set of four buildings located at the crossroads Bratislava and Stara. The main building art school is becoming an important corner of the middle of the intersection. Residential buildings provide low cost apartments for students and young couples. The inner courtyard is used for public events and the second part includes courtyard for private residents. Height of buildings linked to neighboring buildings and lower storeys Art School is offset by intense visual accent. The flat houses contain a café and a shop with second-hand instruments. In the basement is located 60 + 4 parking spaces.
Description
Citation
VANKUŠOVÁ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiří Suchomel (předseda) doc.Ing.arch. Zdeněk Jiran (člen) doc.Ing.arch.Akad.arch. Ľubomír Titl (člen) Ing. arch. Zdeněk Trefil (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO