NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Úlohou bakalářské práce bylo vyřešit problematickou parcelu na nároží ulic Stará a Bratislavská. Hlavní funkcí řešeného objektu je bydlení a přidruženou funkcí jsou obchody. Návrh vytváří otevřený zelený prostor parku a tím přidává velikou hodnotu nejen sobě, ale i celému okolí. Z pohledu ulice Bratislavská respektuje stávající zástavbu.
Task of this bachelor thesis was to resolve a problematic parcel on the corner of Stará and Bratislavská streets. This object works as a housing area and his associated functions are shops. This proposal offers open green space of park and by this it rises huge value not only to itself but to whole neighbourhood. From the view of Bratislavská it respects existing buildings.
Description
Citation
BARTOŠ, K. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (předseda) Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. (člen) Ing. arch. Petra Matoušková (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Barbora Ponešová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO