Holographic Hieroglyph

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Témata fragmentárnosti, znakovosti a paměti jsou základní prvky tvorby a uvažování Adély Sobotkové (1987). V její instalaci vytvořené z navezené hlíny a předmětů udusaných společně se zeminou lze chodit, dotýkat se, číst, zasahovat. Vzniká zde magický kryptografický prostor plný tajemných předmětů, které ve videu zastupují osobní hieroglyfické shluky a struktury znaků bez možnosti jejich přesného dešifrování. Tyto enigmatické znaky jsou jakoby ze skla nebo vody, proměňují se, plovou krajinami a odkazují na pocity neurčitosti, zapomenutí a minulosti, která není zcela jasná – zjevují se jako fatamorgány. Hologram je reprezentací skutečnosti nebo reálie, která ovšem již neexistuje v čase, nebo ani nikdy neexistovala, vysněná hi-technologie, současný symbol nesmrtelnosti, nekonečnosti a zachování v čase. „Holografický hieroglyf“ je tekutým jevem s proměnlivým významem v závislosti na jeho čtení, je přepisem či metaforou neustálého zpřítomňování vzpomínek a s tím ruku v ruce zpřítomňování a oživování zapomnění. Nejasný znak, který se již nedá zcela jistě rozluštit, a přeci jej máme celý před sebou, vidíme ho ze všech stran, ale i skrze něj, je přítomný a přitom nereálný. Dokonalý záznam neurčitosti. (tisková zpráva k výstavě Holographic Hieroglyph v Galerii Mladých v Brně)
Topics fragmentary , symbolism and memory are the basic elements of creation and thinking Adele Sobotková (1987 ) . In her installation made of clay and covered with a udusaných objects together with the soil can walk, touch , read, intervene . This raises a cryptographic magical space full of mysterious objects in the video that represent clusters of personal hieroglyphic symbols and structures without the possibility of accurate decryption. These enigmatic characters are like glass or water , are changing , floating landscapes and refer to feelings of uncertainty, and forgetting the past, which is not entirely clear - is revealed as a mirage . Hologram is a representation of reality or reality that no longer exists but in time, or never existed , dream hi - technology , the current symbol of immortality, infinite and preservation in time. " Holographic hieroglyph " is a fluid phenomenon with varying meanings depending on its reading , the transcript or constant metaphor memories and the zpřítomňování hand in hand zpřítomňování a revival oblivion . Unclear character that has certainly not decipher , and yet we have it all in front of him , we see him from all sides , but also through him is the present and yet unreal . Great recording of uncertainty. (press release of the exhibition Holographic Hieroglyph in the Youth Gallery in Brno)
Description
Citation
SOBOTKOVÁ, A. Holographic Hieroglyph [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarné umění - konceptuální tendence
Comittee
akad. soch. Martin Zet (předseda) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) prof. akad. soch. Tomáš Ruller (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) doc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (člen) Mgr. Slavomír Krekovič, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Irena Armutidisová (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Václav Magid (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen)
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO