NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Polyfunkční budova situovaná na nároží ulic Bratislavská a Stará je umístěna v proluce mezi okolní zástavbou. Hlavním účelem této stavby je vytvoření nových bytových a veřejných prostor ve formě pasáže, parku, terasy, knihovny a čajovny. Je tedy určena především pro studenty, mladé lidi a rodiny s dětmi. První nadzemní podlaží tvoří pasáž a obchody, druhé převážně čajovna a knihovna s přidruženou terasou, zbylá část budovy je využitá pro bydlení. Pod budovou jsou celkem tři podzemní podlaží využité pro parkování a technické zázemí budovy.
Multifunctional building situated on the corner of Bratislava's Old is placed in the gap between the surrounding buildings. The main purpose of this project is to create new housing and public space in the form of passages, park, garden, library and tea rooms. It is especially designed for students, young people and families with children. The ground floor consists of arcade and shops, the second mainly tea room and a library with an associated terrace, the remaining part of the building is used for housing. Under the building are three underground floors used for parking and technical areas of the building.
Description
Citation
KRÁLÍK, M. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Petr Hrůša (předseda) Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Hana Ryšavá, CSc. (člen) Ing. arch. Robert Sedlák (člen)
Date of acceptance
2014-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO