Vývoj soudobých civilních dopravních letounů ve světě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je zpracovat vymezenou oblast historie letectví ve formě multimediální prezentace, s maximálním využitím obrazových a zvukových záznamů zaměřených na dané období. Obsahem práce je přehled vývoje vícepilotních, vícemotorových civilních dopravních letadel od konce 20. století do současnosti. V této práci je popsán průběh vývoje současných a budoucích civilních dopravních letadel největších výrobců, a to Boeingu a Airbusu. Nechybí také pohled na současnou situaci jednotlivých letadel. Stručně je také popsána charakteristika obou společností.
The objective of work is elaborating a specific area of aviation history in a multimedia presentation with a maximum using of video and audio records focusing on that period. The thesis is an overview of the development multi-pilot, multi-engine civil transport aircraft by end of 20 century to the. In this work is described process of development of current and future civil transport aircraft of the largest manufacturers, Boeing and Airbus. There is also a view of the current situation of each the aircraft. Is also described the characteristics of both companies in short.
Description
Citation
BACH QUOC, T. Vývoj soudobých civilních dopravních letounů ve světě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO