Polarografická analýza vod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým základem polarografie a voltametrie, rozebírají se některé metody s ohledem na jejich detekční meze. Poté je provedeno měření na polarografu metodou anodické rozpouštěcí voltametrie a vyhodnocení v MATLABu za pomocí dvou funkcí. Dále je navržen postup pro laboratorní úlohu s polarografem.
This bachelor's project creates the necessary theoretical foundation of polarography and voltametry in the first part, which is needed to successful measurement using these technics. In the second part there is realized measurement with anodic stripping voltametry and accomplished evaluation in MATLAB. Finally there is example of procedure for laboratory task with polarograph.
Description
Citation
KLEČKA, T. Polarografická analýza vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO