Statická a dynamická analýza skleněných konstrukcí.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Díky technologickému pokroku posledních 20 let si sklo a skleněné prvky našly cestu téměř do všech oblastí lidské činnosti. Výjimkou pochopitelně není ani oblast stavitelství, ba naopak. Těžko si v současné době můžeme představit stavbu bez skleněného prvku, ať už se jedná o část interiéru či exteriéru. Přesto je teorie týkající se této problematiky v ČR na velmi nízké úrovni. Obsahem mé diplomové práce je Statická a dynamická analýza skleněných konstrukcí, která při aplikování v praxi projeví výraznou ekonomičnost projektu.
Glass and the glass elements found thein way into almou all area sof human aktivity thanks to technological advances of the last 20 years. The are of construction i sof course no exeption, quite the contrary. These days it is difficult to imagine building without the glass element, whether it is a part of the interior or exterior. Yet the theory on this issue is at a very low level in the Czech Republic. The content of my work is static and dynamic analysis of structures of glass, when it is applied in practice, it will save money.
Description
Citation
TROJANOVÁ, L. Statická a dynamická analýza skleněných konstrukcí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-02-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO