Modelování a statická analýza stropní konstrukce v programu ANSYS.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá především modelováním a statickou analýzou stropní konstrukce v klasickém prostředí programu ANSYS. Úvodní část je zaměřena na ověření správnosti modelu nejvíce namáhané části konstrukce s jednoduchým ručním statickým výpočtem podle průběhu napětí na spojitém nosníku. Hlavní část práce je věnována modelování ocelobetonové konstrukce, typům prvků a způsobu zadání zatížení a okrajových podmínek v programu ANSYS. Na závěr práce jsou zobrazeny výsledky napětí a deformací a konstrukce je posouzena na mezní stav únosnosti a na mezní stav použitelnosti.
This thesis mainly deals with modeling and static analysis of the ceiling structure in the basic environment of ANSYS. The first part is focused on verifying correctness of the model most stressed parts of the structure with a simple hand-static calculation by the process of stress on a continuous beam. The main part is devoted to modeling composite structure, element types, specifying loads and boundary conditions by ANSYS FEM program. In the end, there are the results of stress and deflection presented, and the structure is evaluated at the ultimate limit state and serviceability limit state.
Description
Citation
OBRŠLÍK, P. Modelování a statická analýza stropní konstrukce v programu ANSYS. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-02-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO