Polyfunkční objekt

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Projekt řeší sedmipodlažní, podsklepený objekt v městské zástavbě. Součástí objektu je parkování na vlastním pozemku. Funkčně je objekt členěn na části pro obchod, administrativní a pro bydlení. Tvar objektu je terasovitý, střecha plochá. Konstrukčním systémem je skelet s lokálně podporovanými stropy založený na železobetonové desce podporované pilotami. Plášť budovy je částečně zděný a monolitický s VKZS a částečně z lehkého obvodového pláště. Cílem projektu bylo vytvoření realizační dokumentace na základě stavebně-fyzikálních výpočtů.
Project solves seven-storey building with basement in urban area. Object mainly consists of building and private parking area. Functionally, the building is divided into parts for commercial, administrative and housing. The shape of the building is terraced with flat roof. Structural systém is a frame with locally supported ceilings founded on reinforced concrete slab supported by piles. The building envelope is partly of ceramics blocks, concrete wtih ETICS and curtain wall. The aim of project is to create documentation for realization based on building physics solution.
Description
Citation
POLICKÝ, J. Polyfunkční objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-02-03
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO