Funkční generátor

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Funkční generátory jsou zařízení, která umožňují výrobu elektrických signálů různých parametrů. Generátory se dělí podle několika kritérií, jako druh produkovaného signálu nebo podle druhu vlastní realizace generátoru. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizací generátorů harmonického, trojúhelníkového a obdélníkového signálu. Dále se detailně zaměřuje na samotný návrh generátoru dle předchozích zjištění a znalostí. Na závěr je funkční generátor zrealizován. Jeho funkčnost je ověřena prostřednictvím měření.
Functional generators are equipments that provide electrical signals of variable parameters. They are classified by various criterions – by the type of produced signal or according to the type of self realization of generator. This bachelor thesis deals with the possibilities of realization generators with harmonic, triangular and rectangular signals. It focus on the project of generator in compliance with gained experience and knowledge. The practical part of the thesis is focused on realization of the generator. The function of the generator is checked during the measurements.
Description
Citation
KOPECKÝ, P. Funkční generátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Páta Petr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO