Vývoj pokročilých zdicích prvků pro novodobé obvodové konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se věnuje zlepšení tepelně technických vlastností současných keramických tvarovek pro obvodové zdivo užitím integrování tepelné izolace. V praktické části byly navrženy směsi z PUR pěny a odpadního PUR granulátu. Na základě izolačních, mechanických a fyzikálních vlastností a ceny byla vybrána nejvhodnější směs. S využitím této směsi jako integrované izolace, byla simulována výsledná tvarovka.
This thesis deals with improving thermal properties of contemporary ceramic fittings for external walls using built-in thermal insulation. In the practical part, PUR foam and PUR granulate waste mixes were designed. Based on insulation, mechanical and physical properties and estimated price, the best mix was chosen. Using the chosen mix as integrated isolation, the resulting ceramic block was simulated.
Description
Citation
NOVÁK, V. Vývoj pokročilých zdicích prvků pro novodobé obvodové konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
2014-02-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO