Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce obsahuje blokové schéma sluchadla pro podporu sluchu, anatomický popis sluchového orgánu člověka a fyzikální popis některých vybraných veličin, týkajících se zvuku a sluchu. Jsou rozebrány vyšetřovací metody pro určení stupně poškození sluchu a několik typů algoritmů pro kompenzaci degenerace či poruchy sluchu. Dále je vytvořen interaktivní program sluchadla, který má implementovány různé rovnice pro ekvalizaci zvuku.
This thesis contains the block diagram of hearing aid, anatomy description of human hearing system and description of most important physical values in this problematics of hearing and sound. There are analyzed several types of hearing tests for diagnosis of the hearing loss level and some types of algorithms, which fit the frequency characteristic of patient's hearing loss too. Further this thesis contains interactive program of hearing aid, which has implemented equations for sound equalization.
Description
Citation
MACÍČEK, O. Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. (člen) Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO