Výpočet okamžitého kmitočtu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V bakalářské práci jsou popsány algoritmy, které je možno použít k výpočtu okamžitého kmitočtu. Následně jsou uvedeny závěry, ke kterým se došlo po implementaci uvedených algoritmů do programu Matlab. Metody jsou porovnávány ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je přesnost metod v závislosti na časovém průběhu vstupního signálu. Druhým hlediskem je přesnost metod v závislosti na poměru kmitočtu a vzorkovacího kmitočtu vstupního signálu. Cílem této práce je zhodnocení jednotlivých metod a posouzení, která metoda vykazuje nejlepší vlastnosti.
This bachelor’s thesis describes different instantaneous frequency estimators. Various methods are implement into Matlab software and there are introduced conclusions of testing. Methods are compared in two aspects. The first aspect is accuracy of method which depend on time progress input signal. The second aspect is accuracy of method which depend on ratio frequency of input signal and sampling frequency. Outcomes of tests are compared. The result of this work is evaluate properties each method.
Description
Citation
MIK, Š. Výpočet okamžitého kmitočtu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO