Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Obsahem bakalářské práce je seznámení s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840, vytvoření programu v programovacím prostředím Step7 Microwin. Vytvoření programu pro komunikaci mezi měřícím zařízením Mahr Millitron 1840, PLC S7-200 a displejem TD100C. Využití komunikačního protokolu MahrTalk. V částech práce se věnuji nejdříve popisu jednotlivých prvků. Dále slovnímu popisu jednotlivých funkcí bloků programu a nakonec popis samotného ladder diagramu. Při komunikaci automatu s měřícím zařízení je čten typ měřícího zařízení, jsou nastavovány a čteny parametry pro měření.
Content of the Bachelor's thesis is to familiarise with Mahr Millitron 1840 measuring device and to create a programme using Step7 Microwin programming environment. Creating a programme for communication between Mahr Millitron 1840 measuring device, PLC S7-200 and TD100C display. Application of communication protocol MahrTalk. In parts of my thesis I first engage in description of constituent elements. Then in description of the functions of programme block and finally in describing the ladder diagram itself. Model of measuring device and setting and reading of parameters are read during the communication between the automaton and measuring device.
Description
Citation
RYSNAR, J. Komunikace s ukazovacím přístrojem Mahr Millitron 1840 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-17
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO