Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Šedá voda je tvořena odpadními vodami, které neobsahují moč ani fekálie. Jedná se tedy o vody odtékající z umyvadel, sprch, van, praček, myček, dřezů, apod. Po úpravě této vody vzniká tzv. voda bílá – provozní, kterou je možno dále využívat například na splachování toalet, úklid nebo zalévání zahrad. Zajímavé je i využití tepelné energie obsažené v šedých vodách. Předmětem této diplomové práce je v první části krátká rešerše k problematice využití šedých vod, v následující kapitole jsou uvedeny příklady využití šedých vod v praxi. V praktické části je proveden návrh využití šedých vod a tepla z nich v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra a ekonomické posouzení navržené recyklace.
Greywater is the leftover water from baths, showers, hand basins and washing machines only, what implies that it is free of faeces and urine. Greywater can be recycled as processing water (whitewater) for toilet and/or urinal flushing or landscape irrigation. Energy recovery from greywater looks also very promising. The subject of this thesis is short research on the issue of the use of greywater in the first part, the following chapter provides examples of the use of greywater in practice. Practical part of thesis provides suggestion of use of greywater and their heat potential in swimming area Kraví hora with regard to completion of wellness centre. This part also includes economical analysis of suggested recycling.
Description
Citation
BĚLOUŠKOVÁ, P. Návrh využití šedých vod v plaveckém areálu Kraví hora s ohledem na dostavbu wellness centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO