Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace o vodoměrech a stručně popisuje zařízení UFR. Druhá, praktická část práce se věnuje testování vodoměru a zařízení UFR na reálné vodovodní přípojce v rodinném domě. Z práce vyplynula autorčina obecná doporučení pro majitele a provozovatele vodovodních sítí.
In the first part of this thesis the basic information about the losses of water and their reporting are described. There are presented the means and methods of reducing water losses and their suitability for use. Finally, general information about water meters are presented and the UFR device is briefly described. The second part of the thesis is devoted to testing water meter and UFR device on specific water connection in a family house. The thesis resulted in the author's general recommendations for owners and operators of water supply networks.
Description
Citation
STEHLÍKOVÁ, V. Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-28
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO