Návrh vakového jezu v Oslavanech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá popisem současného stavu na řece Oslavě v městě Oslavany a návrhem rekonstrukce stávajícího pevného jezu v zájmové lokalitě. Jako nejvhodnější variantou rekonstrukce stávajícího pevného jezu byla zvolena rekonstrukce na pevný jezový práh s pohyblivou vakovou hradící konstrukcí. V další části se diplomová práce zabývá popisem navrženého řešení a v poslední části se diplomová práce věnuje posouzení navrženého řešení.
This thesis describes the current state of the river Oslava in Oslavany design and reconstruction of the existing fixed weir in the affected location. As a best alternative reconstruction of the existing fixed weir reconstruction was chosen the hard threshold floating weir inflatable weirs. The next part of the thesis describes the proposed solution, and the last part of the thesis deals with the assessment of the proposed solutions.
Description
Citation
KOCMAN, T. Návrh vakového jezu v Oslavanech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO