Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením účinnosti a efektivnosti navrhovaných protipovodňových opatření v zájmové lokalitě toku Dyje od spodní nádrže Nové Mlýny po jez Pohansko. Hodnocení bylo provedeno metodou rizikové analýzy záplavových území a vícekriteriálního hodnocení. Analýza vycházela z hydraulického výpočtu s použitím 2D numerického modelu.
Master´s thesis deals with the evaluation of the effectiveness and efficiency of the proposed flood protection measures in the affected area between the low Nové Mlýny reservoir and Pohansko weir at the Dyje river. The evaluation was done using the multicriteria decision analysis. The analysis was based on hydraulic calculations using 2D hydrodynamic model.
Description
Citation
KOZUBÍK, J. Hodnocení efektivnosti protipovodňových opatření v lokalitě Břeclav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
Date of acceptance
2013-01-30
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO