Vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové tribuny Androva stadionu v Olomouci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tématem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové tribuny Androva stadionu v Olomouci. Obsahem práce je technologický postup montáže nosné konstrukce budovy z betonových prefabrikovaných prvků, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, projekt zařízení staveniště, strojní sestava, posouzení jeřábu, objektový časový a finanční plán, stavebně technologická studie a časový plán výstavby.
The theme of this diploma thesis are the Selected Parts of Building and Technological Project for Football Tribune of Ander Stadium in Olomouc. The content of this diploma thesis is the technological process of assembly of the building bearing construction of prefabricated concrete elements, the budget, the inspection and the test plan, the issue of safety and health at the construction site, the project concerning the construction site installation, the mechanical assembly, assessment of tower crane, object time and financial plan, construction technology study and the construction timetable.
Description
Citation
GARLÁTHY, M. Vybrané části stavebně technologického projektu fotbalové tribuny Androva stadionu v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realizace staveb
Comittee
Date of acceptance
2013-01-31
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO